Montažo, servis in vzdrževanje nam zaupajo številna podjetja:

 • Cetis d.d.
 • Občina Maribor
 • Poštna banka Slovenije d.d.
 • Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
 • Mariborski vodovod javno podjetje d.d.
 • Avto Triglav d.o.o.
 • Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
 • Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
 • Elektro Maribor
 • Javno komunalno podjetje Dravograd d.o.o.
 • Konus Konex
 • ...