Opis produkta

  • ME- ZRACNA ZAVESASkrbi za izolacijo temperature in izgubo toplote
  • Učinkovito preprečuje pobeg hladnega zraka med hlajenjem
  • Učinkovito preprečuje pobeg toplega zraka med segrevanjem
  • Ščiti vdor neprijetnih elementov, ki prihajajo iz “zunanjosti”
  • (npr. izpušni plini, dim, vonj žuželke…)
  • Omogoča uporabnikom svobodni vstop in izstop
  • Namesti se lahko horizontalno ali vertikalno
  • 2 hitrosti delovanja